Ledning

Stein Ulve VD

Erfarenhet: Stein har 25 års erfarenhet som VD inom livsmedels-, läkemedels- och kosttillskottsbranschen. Han var bl.a. VD för ett Nasdaq-noterat företag i USA när Sarbanes-Oxley lagen infördes, och har arbetat som chef i Tyskland och en rad andra länder. Stein är en serieentreprenör som grundat och lett ett antal framgångsrika företag, inklusive Ayanda tillsammans med Per Benjaminsen, som växte från starten vid millennieskiftet till 45 miljoner euro år 2012. Stein har en magisterexamen i ekonomi från London School of Economics (1992) och har gått ett ledarskapsprogram vid Harvard Business Schools (2011). Han är en av grundarna till Eevia Health Plc.

Övriga uppdrag: Inga.

Aktieinnehav i Eevia: 1 907 500 aktier

Gabriella Beni CFO
Petri Lackman CTO

Erfarenhet: Petri har forskat som doktorand i biokemi och farmakognosi. Han har åtta års erfarenhet av att utveckla produkter och produktionsprocesser.

Övriga uppdrag: Inga.

Aktieinnehav i Eevia: Inget.

Hannu Pesonen Supply Chain Manager

Erfarenhet: Hannu har över 12 års erfarenhet inom strategisk upphandling och försörjningskedjor, bl.a. från Wärtsilä. De senaste fyra åren har han jobbat med inköp för flera företag genom sin konsultverksamhet. Hannu har jobbat med Eevia Health Plc i över tre år, och är en del av ledningsgruppen i egenskap av chef för företagets försörjningskedja, sedan 2020. 

Övriga uppdrag: VD Ostofokus Oy (eget konsultföretag)

Aktieinnehav i Eevia: Inget.