Ledning

Stein Ulve VD

Erfarenhet: Stein har 25 års erfarenhet som VD inom livsmedels-, läkemedels- och kosttillskottsbranschen. Han var bl.a. VD för ett Nasdaq-noterat företag i USA när Sarbanes-Oxley lagen infördes, och har arbetat som chef i Tyskland och en rad andra länder. Stein är en serieentreprenör som grundat och lett ett antal framgångsrika företag, inklusive Ayanda tillsammans med Per Benjaminsen, som växte från starten vid millennieskiftet till 45 miljoner euro år 2012. Stein har en magisterexamen i ekonomi från London School of Economics (1992) och har gått ett ledarskapsprogram vid Harvard Business Schools (2011). Han är en av grundarna till Eevia Health Plc.

Övriga uppdrag: Inga.

Aktieinnehav i Eevia: 2 119 714 aktier

Petri Lackman CTO

Erfarenhet: Petri har forskat som doktorand i biokemi och farmakognosi. Han har åtta års erfarenhet av att utveckla produkter och produktionsprocesser.

Övriga uppdrag: Inga.

Aktieinnehav i Eevia: Inget.

Erik Eide