2024

Årsstämma 28 juni, 2024

Aktieägarna i Eevia Health Plc, organisationsnummer 2825194-4 i Finland, kallas härmed till årsstämma (AGM) som kommer att hållas den 28 juni 2024. Årsstämman kommer att hållas kl. 12:00 finsk tid på huvudkontoret för Eevia Health Plc på Koulukatu 14, Seinäjoki, Finland. Lokalen kommer att vara öppen från kl. 11:30.

Notice of the Annual General Meeting of Shareholders 2024
Auditor's report (swedish)
Financial Statement (swedish)
Proxy

Extra

Extra bolagsstämma den 5 juni 2024

Communique from the Extraordinary General Meeting
Notice to the extraordinary general meeting