Bolagsstyrning

Principer för bolagsstyrning

Eevias bolagsstyrning grundar sig på finsk lagsstiftning och riktlinjer, inklusive finsk kod för bolagsstyrning 2020, och svensk kod for bolagsstyrning 2020.