Styrelse och revisor

Martin Bjørklund Styrelseordförande

Ledamot sedan: 2020

Erfarenhet: Martin arbetar som investerare och oberoende konsult. Han var tidigare chef på Europris, en börsnoterad norsk detaljhandelskedja som fokuserar på lågprisvaror. Han har flera års erfarenhet från det skandinaviska riskkapitalbolaget Nordic Capital. Mellan 2005 och 2011 arbetade han som kapitalförvaltare på Stamford Partners och Credit Suisse i London.

Övriga uppdrag: Svendsen Eksos (styrelse), Betulum AS (VD).

Aktieinnehav i Eevia: 3 653 700 aktier.

Oberoende i relation till verksamheten och verksamhetens befattningshavare: Ja
Oberoende i relation till verksamhetens majoritetsaktieägare: Nej

Per Benjaminsen Ledamot

Ledamot sedan: 2019

Erfarenhet: Per utvecklar för närvarande turistföretaget Lofoten Beach Camp i Nordnorge, och är involverad i andra typer av investeringar, främst inom fastighetssektorn. Efter sina studier vid universitetet i Tromsø arbetade han i 20 år inom nutraceut-industrin. Per är medgrundare och befattningshavare i ett antal företag som är specialiserade på tillverkning och inom utveckling av några nutraceutiska varumärken. År 2000 grundade han Ayanda tillsammans med Stein Ulve, som växte från noll till en omsättning på 45 miljoner euro år 2012.

Övriga uppdrag: Alvi AS.

Aktieinnehav i Eevia: 49 500 aktier. 

Oberoende i relation till verksamheten och verksamhetens befattningshavare: Ja
Oberoende i relation till verksamhetens majoritetsaktieägare: Ja

Oskar Wegelius Ledamot

Ledamot sedan: 2022

Erfarenhet: Oskar jobbar för närvarande som Area Lead, Technical Development för Borealis Polymers Oy. Han har bred erfarenhet av processteknik och projektledning, med ett tekniskt fokus på felsökning, eliminering av flaskhalsar och processoptimering inom kemiindustrin. Med sin utbildning som kemiingenjör blir han därför direkt relevant för Eevia Health Abps produktionsprocess. Oskar har en M.Sc. i Biomass Refining från Aalto University i Helsingfors, där han belönades med bästa magisteruppsats för sitt arbete kring kondensering av lignin genom etanolys.

Övriga uppdrag: Inga.

Aktieinnehav i Eevia: Inget.

Oberoende i relation till verksamheten och verksamhetens befattningshavare: Ja
Oberoende i relation till verksamhetens majoritetsaktieägare: Ja

 

Patricia Wiklund Ledamot

Auditor

Mari Kaasalainen Revisor