Styrelse och revisor

Martin Bjørklund Styrelseordförande

Ledamot sedan: 2020

Erfarenhet: Martin arbetar som investerare och oberoende konsult. Han var tidigare chef på Europris, en börsnoterad norsk detaljhandelskedja som fokuserar på lågprisvaror. Han har flera års erfarenhet från det skandinaviska riskkapitalbolaget Nordic Capital. Mellan 2005 och 2011 arbetade han som kapitalförvaltare på Stamford Partners och Credit Suisse i London.

Övriga uppdrag: Svendsen Eksos (styrelse), Betulum AS (VD).

Aktieinnehav i Eevia: 1 923 000 aktier.

Oberoende i relation till verksamheten och verksamhetens befattningshavare: Ja
Oberoende i relation till verksamhetens majoritetsaktieägare: Nej

Per Benjaminsen Ledamot

Ledamot sedan: 2019

Erfarenhet: Per utvecklar för närvarande turistföretaget Lofoten Beach Camp i Nordnorge, och är involverad i andra typer av investeringar, främst inom fastighetssektorn. Efter sina studier vid universitetet i Tromsø arbetade han i 20 år inom nutraceut-industrin. Per är medgrundare och befattningshavare i ett antal företag som är specialiserade på tillverkning och inom utveckling av några nutraceutiska varumärken. År 2000 grundade han Ayanda tillsammans med Stein Ulve, som växte från noll till en omsättning på 45 miljoner euro år 2012.

Övriga uppdrag: Alvi AS.

Aktieinnehav i Eevia: 49 500 aktier. 

Oberoende i relation till verksamheten och verksamhetens befattningshavare: Ja
Oberoende i relation till verksamhetens majoritetsaktieägare: Ja

Magne Ruus Simensen Ledamot

Ledamot sedan: 2019

Erfarenhet: Magne är entreprenör och har en lång karriär bakom sig inom den norska oljeindustrin. Magne är utbildad stålingenjör och har arbetat internationellt för företag som exempelvis Hughes Tools. Under 1990-talet utvecklade han ett av Norges ledande företag inom gaming, som han senare sålde. Magne investerar också i fastigheter på norska västkusten. Magne agerar ibland affärsängel, och var, tillsammans med Per Benjaminsen, en av de första att göra en sådan investering i Eevia Health Plc.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande, Tirna Holding AS.

Aktieinnehav i Eevia: 395 000 aktier.

Oberoende i relation till verksamheten och verksamhetens befattningshavare: Ja
Oberoende i relation till verksamhetens majoritetsaktieägare: Ja

Johanna Panula Ledamot

Ledamot sedan: 2021

Erfarenhet: Johanna är en resultatinriktad och dynamisk ledare med 18 års erfarenhet från olika ledarpositioner inom marknadsföring och försäljning.  Hon har stor erfarenhet inom nyckelområden som krävs för att leda ett framgångsrikt bolag: Strategi, förändringsledning, offentlig sektor, medier, försäljning- och marknadsföring, intressentengagemang, samt ledarskap och utveckling av personal.
Hon har suttit i en rad globala affärsområdesstyrelser, bland annat som ledare, och innehaft förtroendeposter inom den finska läkemedelsindustrin. Hon är också en av de ursprungliga medlemmarna i IPWG (Innovative Pharma Working Group). Johanna har visat framgångsrikt ledarskap i föränderliga och oförutsägbara miljöer. Med sin breda erfarenhet från läkemedelsindustrin har hon utvecklat stor expertis inom bl.a. diabetes och fetma.

Övriga uppdrag: Inga.

Aktieinnehav i Eevia: Inget.

Oberoende i relation till verksamheten och verksamhetens befattningshavare: Ja
Oberoende i relation till verksamhetens majoritetsaktieägare: Ja

Auditor

Riitta Ulvinen Revisor

PWC