Aktien och ägarna

Eevia Health Plc handlas på Spotlight Stock Market sedan 2021-06-29. 

Handelsinformation

Kortnamn: EEVIA
ISIN: FI4000496658
Antal aktier: 35 713 884

Aktieägare

Aktieägare per 2023-01-04

Namn Kapital och röster
Betulum AS 12,04%
Stein Ulve 7,53%
Futur Pension 6,81%
Marizoe Actives S.L. 5,00%
Daniel Johnsson
4,06%
Polynom Investment AB 3,67%
Vegar Holding AS 3,64%
Magne Ruus Simensen 2,95%
Modelio Equity AB 2,84%
Gerhard Dal 2,34%
Totalt 100%

Källa: Spotlight Stock Market

OPTIONS PROGRAM 2021