Aktien och ägarna

Eevia Health Plc handlas på Spotlight Stock Market sedan 2021-06-29. 

Handelsinformation

Kortnamn: EEVIA
ISIN: FI4000496658
Antal aktier: 15 973 356

Aktieägare

Aktieägare per 2021-03-31

Aktieägare Röster och kapital
Betulum AS 13,78%
Stein Ulve 13,67%
Futur Pension 6,79%
Daniel Johnsson 4,65%
Polynom Investment AB 4,21%
Vegar Holding AS 4,17%
Modelio Equity AB 3,25%
Magne Ruus Simensen 2,83%
Gerhard Dal 2,68%
Lofoten Polarlaks AS 2,59%

OPTIONS PROGRAM 2021