IPO (Swedish)

Eevia Health är en ledande tillverkare av hälsofrämjande extrakt utvunna ur bär, svamp och bark från de nordiska skogarna. Extrakten säljs globalt till producenter av livsmedel, kosttillskott och kosmetika. Bolaget växer mycket snabbt och för att skala upp produktionen och bättre kunna möta den stora efterfrågan som finns på bolagets produkter genomförs nu en nyemission och notering på Spotlight Stock Market.

Eevia omsatte i fjol ca 30 miljoner kronor och växer snabbt. Under första kvartalet 2021 uppgick försäljningen av extrakt till ca 20 miljoner kronor, motsvarande en tillväxt på över 500 procent jämfört med motsvarande period 2020.

Bolaget har fastställt följande finansiella mål baserade på identifierad efterfrågan från kunder och den produktionskapacitet som föreliggande emission möjliggör;

  • Försäljningen ska överstiga 250 miljoner kronor år 2024
  • Bruttomarginalen ska uppgå till minst 40 procent år 2024
  • EBITDA-marginalen ska uppgå till minst 15 procent år 2024

Den 11 juni offentliggjorde Eevia att de ingått ett flerårigt försäljningskontrakt med en stor amerikansk aktör som under tre år kommer att generera en försäljning till ett sammanlagt värde om minst 100 miljoner kronor för bolaget. Avtalet är en viktig milstolpe på vägen att nå de finansiella målen till 2024 och ett bevis på Eevias kapacitet att ingå betydande försäljningskontrakt med stora internationella aktörer.

Inför noteringen har bolaget erhållit teckningsförbindelser från bl.a. Consensus Asset Management och en rad andra befintliga ägare och nya investerare till ett sammanlagt värde om drygt 15 miljoner kronor (58% av erbjudandet). Totalt uppgår erbjudandet till 26,2 miljoner kronor.

För mer information se Teasern eller bolagets Informationsmemorandum.